نمایش 1–36 از 253 نتیجه

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-80/19-WN150-4T

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۷۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶.۷۷۴.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-80/19-KN140-6T

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۰.۴۵۰.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-63/16-WN80-4T

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان است.

پلاگ فن دمنده مدل PEB-56/12R4T

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰.۹۲۰.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-71/18-WN110-4T

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۹.۶۷۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶.۸۹۳.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-63/16-KN70-6T

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲.۰۸۵.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-56/16-KN140-4T

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۳.۸۸۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱.۵۰۸.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-56/16-KN70-6T

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۰.۸۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸.۶۴۴.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-56/16-KN70-6S

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۰.۸۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸.۶۴۴.۰۰۰ تومان است.

پلاگ فن دمنده مدل PEB-45/12R4T

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶.۹۷۰.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-50/16-KN70-4T

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۸.۳۴۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶.۳۵۶.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-50/16-KN70-6S

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۸.۳۴۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶.۳۵۶.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-50/16-KN70-4S

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۸.۳۴۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶.۳۵۶.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-71/18-KN140-6T

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳.۳۴۳.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال تأسیساتی اکوتاپ دمنده مدل VIB-80R6T3-Ecotop

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۳.۷۸۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲.۱۱۵.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال صنعتی دمنده مدل DVMP-KN140-4T-900

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰.۶۴۶.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-45/14-DN90-4T

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۱.۹۳۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰.۳۹۵.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-45/14-DN90-4S

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۱.۹۳۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰.۳۹۵.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال سیلندری دمنده مدل DAMP-KN100-6T-900-35deg

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹.۷۱۶.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال سیلندری دمنده مدل DAMP-KN140-4T-900-30deg

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹.۷۱۶.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال سیلندری دمنده مدل DAMP-KN140-4T-900-25deg

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹.۷۱۶.۰۰۰ تومان است.

فن سانتریفیوژ بکوارد مدل BIB-45/14-DN60-6S

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۰.۹۴۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹.۴۷۴.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال سیلندری دمنده مدل DAMP-KN100-6T-800-45deg

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸.۱۳۵.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال سیلندری دمنده مدل DAMP-KN140-4T-800-38deg

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸.۱۳۵.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال سیلندری دمنده مدل DAMP-KN140-4T-800-33deg

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸.۱۳۵.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال سیلندری دمنده مدل DAMP-KN100-4T-800-29deg

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸.۱۳۵.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال تأسیساتی یوروونت دمنده مدل VIB-80R6T3

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۹.۳۴۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷.۹۸۶.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال صنعتی دمنده مدل DVMP-KN100-4T-800

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷.۷۶۳.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال تأسیساتی یوروونت دمنده مدل VIB-71R6T3

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۸.۳۶۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷.۰۷۵.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال تأسیساتی یوروونت دمنده مدل VIB-63R6T3

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶.۸۳۳.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال تأسیساتی یوروونت دمنده مدل VIB-63R4T3

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶.۸۳۳.۰۰۰ تومان است.

هواکش رادیال سقفی مدل REB-50/14R4T

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۶.۸۸۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵.۶۹۸.۰۰۰ تومان است.

هواکش رادیال سقفی مدل REB-50/14R6S

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۶.۸۸۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵.۶۹۸.۰۰۰ تومان است.

هواکش رادیال سقفی مدل REB-50/14R4S

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۶.۸۸۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵.۶۹۸.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال سیلندری دمنده مدل DAMP-KN100-4T-710-40deg

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵.۶۲۴.۰۰۰ تومان است.

فن آکسیال سیلندری دمنده مدل DAMP-KN100-4T-710-35deg

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵.۶۲۴.۰۰۰ تومان است.